Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki
w Rudzie Śląskiej

 

Szukaj

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


SEKRETARIAT  czynny od godz. 8.00 do godz. 15.00.


Dyrektor szkoły
W związku z licznymi obowiązkami służbowymi dyrektor szkoły informuje, że przyjmuje strony po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie szkoły.


Wicedyrektor szkoły sprawujący nadzór pedagogiczny nad klasami I – VI
W związku z licznymi obowiązkami służbowymi wicedyrektor szkoły  przyjmuje strony po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie szkoły.


Wicedyrektor szkoły sprawujący nadzór pedagogiczny nad klasami VII i oddziałami gimnazjalnymi
W związku z licznymi obowiązkami służbowymi wicedyrektor szkoły  przyjmuje strony po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie szkoły.


Pedagog szkolny

mgr Ewa Banach – pedagog szkolny – klasy I-V
poniedziałek 8.00 – 11.45
wtorek 12.00 – 17.00
środa 8.00 – 11.45
czwartek 12.00 – 15.45
piątek 8.00 – 11.45

mgr Beata Fojcik – pedagog szkolny (klasy VI,VII i gimnazjalne), doradca zawodowy
poniedziałek 8.00 – 13.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 13.00 – 16.00
czwartek 11.30 – 15.30
piątek 11.30 – 15.30
Jednak w związku z licznymi obowiązkami służbowymi pedagog szkolny przyjmuje strony po uprzednim umówieniu terminu.


Psycholog szkolny

mgr Joanna Lubojańska – psycholog szkolny (klasy VI,VII i gimnazjalne – kolor czerwony, klasy I ,II,III,IV,V – kolor czarny),
poniedziałek 11.30 – 13.30, 13.30 – 16.00, 15.00 – 16.00
wtorek   8.00 – 10.00, 10.00 – 12.00
środa 10.00 – 12.00, 12.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 10.00, 10.00 – 12.30
piątek 8.00 – 9.30, 9.30 – 11.00
Jednak w związku z licznymi obowiązkami służbowymi psycholog szkolny przyjmuje strony po uprzednim umówieniu terminu.

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi od godz. 6.30 do godz. 16.30.